bip.kolaczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 BIP JO Gminy Kołaczyce kolaczyce.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach strona główna 

Status Prawny
Status prawny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach jest jednostką organizacyjną Gminy Kołaczyce. Organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:


• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910950425


•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820030019

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach

 

Opublikowane przez: Barbara Kopacz | Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:22:35 | Data modyfikacji: 2019-10-06 12:59:20.

Zobacz:
 Status Prawny .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Ochrona Danych Osobowych .  Organy Jednostki .  Dyrekcja .  Pracownicy .  Realizacja Zadań .  Statut .  Regulaminy .  Struktura organizacyjna  .  Struktura własności, majątek .  BUDŻET I SPRAWOZDANIA FINANSOWE .  Informacje nieudostępnione .  Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  PETYCJE .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Tryb Działania, Kompetencje .  Dla Rodziców .  Nauczanie zdalne . 
Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:22:35
Data modyfikacji: 2019-10-06 12:59:20
Opublikowane przez: Barbara Kopacz

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kolaczyce.pl