Rejestry i archiwa

PODSTAWA PRAWNA:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101) O ochronie danych osobowych
3. Statut Szkoły
4. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.
W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:
1. Księgi inwentarzowe.
2. Rejestr pracowników.
3. Ewidencja akt osobowych pracowników.
4. Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
5. Ewidencja zastępstw.
6. Rejestr zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora.
7. Księga uczniów.
8. Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców, WDN.
9. Księga druków ścisłego zarachowania.
10. Rejestr legitymacji szkolnych.
11. Rejestr korespondencji.
12. Ewidencja czasu pracy.
13. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
14. Archiwum dokumentacji szkoły.
15. Rejestr skarg i wniosków.
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

 

Opublikowane przez: Barbara Kopacz | Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:33:48 | Data modyfikacji: 2019-09-08 21:23:23.
Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:33:48
Data modyfikacji: 2019-09-08 21:23:23
Opublikowane przez: Barbara Kopacz