Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor szkoły: Małgorzata Skicka
Wicedyrektor: Urszula Hendzel
Sekretarz: Barbara Kotulak
Księgowa: Jolanta Misiołek
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dawid Kucik,
email: inspektorochronydanych@mojapoczta.pl

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Pracownicy pedagogiczni:
• nauczyciele,
• pedagog szkolny,
• logopeda,
• bibliotekarz,
• wychowawcy świetlicy szkolnej
Pracownicy niepedagogiczni:
• główny księgowy,
• sekretarz
• obsługa kuchni,
• sprzątaczki,
• konserwator,

 

 

Opublikowane przez: Barbara Kopacz | Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:26:20 | Data modyfikacji: 2019-09-08 21:21:06.
Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:26:20
Data modyfikacji: 2019-09-08 21:21:06
Opublikowane przez: Barbara Kopacz